MEDPOL -> AnasayfaGemiler Amblemler

UNEP/MAP şemsiyesi altında, ülkemizce taraf olunan Barselona Sözleşmesi ve eki LBS Protokolü kapsamında yürütülen MED POL projesi ile belirlenen Ulusal İzleme Programı çalışmaları Akdeniz ve Ege'deki kıyısal alanlarımızda yapılmaktadır.

Türkiye'nin yürütmekte olduğu MED POL "Ulusal İzleme Programı"; sıcak noktalardaki (nehir haliçleri, kentsel ve endüstriyel atıksu alan alanlar) kirliliğin, atıksuların içerdiği kirlilik değerlerinin mevcut deşarj kriterlerine uygunluğunun (compliance monitoring of effluents), biyota ve sedimandaki kirletici seviyelerinin tesbitiyle kıyı sularda uzun dönemli ekolojik / kirlilik değişikliklerinin izlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

   2005 yılında önerilen Mersin ötrofikasyon izleme ve yönetimi çalışması, UNEP-Atina Ofisinin de onayıyla pilot proje olarak MED POL programına  dahil edilmiştir.

 9.5.2008 13:10:27