MEDPOL -> AmaçEge-akdeniz-2007-Ist

Resmi büyüt

AMAÇ

MED POL FAZ IV programının temel amacı, deniz ortamına kirletici deşarjını kontrol altına almak için kaynaklarda kirlilik izleme, yönelim izleme (trend monitoring) yoluyla kirleticilerin çevresel derişimlerindeki zamana bağlı değişimlerin basit bir tanımını yapmak ve bu değişimleri takip etmek, sıcak noktaların (kirletilmiş alanların) ötrofikasyon derecesini belirlemek, elde edilecek sistematik verilerle deniz kirliliğini azaltmak için etkin teknik ve idari önlemlerin alınmasına katkıda bulunmaktır.28.1.2008 13:39:40