MEDPOL -> Tarihçe


MED POLL PROJESİNİN TARİHÇESİ

insttitute_02

1. MED-POL FAZ I (PİLOT FAZ) 1975-1980

2. MED-POL FAZ II 1982-1997

3. MED-POL FAZ III  (ÖN ÇALIŞMASI) 1998-2000

4. MED-POLL FAZ III   2000-2005

5. MED-POL FAZ IV    2006-

1-MED-POL  FAZ I (PİLOT FAZ) 1975-1980

    PROGRAM ÖZETİ

Çözünmüş ve dağılmış (DDPH) petrol hidrokarbonlarının izlenmesi.

Katran yumrularının izlenmesi.

Deniz canlılarındaki ağır metaller özellikle civa ve kadmiyum miktarları. Deniz canlılarındaki DDT ve PCB miktarları.

Kıyı sularının kalite kontrolü

- Diğer katılımcı Kuruluşlar:

- Dokuz Eylül Üniversitesi,

- Ege Üniversitesi,

- İstanbul Üniversitesi,

- ODTÜ-Çevre Mühendisliği.

2- MED-POL FAZ II  1982-1997

     PROGRAM ÖZETİ

- Sıcak noktaların ve kara kökenli kaynakların(ırmak haliçleri, evsel ve endüstriyel atık sulara maruz kalan bölgeler) belirlenmesi, kirlilik seviyelerinin izlenmesi.

- Kara kökenli kaynaklardan denize giren kirleticilerin deniz suyundaki seviyelerinin belirlenmesi.

- Kıyı sularının kimyasal yapısındaki uzun dönemde meydana gelecek değişiklikleri gözlemlemek ve bu değişikliklerin canlılar üzerindeki etkisini tesbit etmek için balıklar ve çökellerdeki kirletici seviyelerinin izlenmesi.

     (Bu çalışma Kuzeydoğu Akdeniz Türkiye kıyılarını kapsamaktadır)

3- MED-POL FAZ III  1998-2005

     PROGRAM ÖZETİ

- MED-POL III. Aşaması Programı sıcak noktaların (ırmak haliçleri, evsel ve endüstriyel atık sulara maruz kalan bölgeler) kirlilik seviyelerinin izlenmesi   - Kıyı sularının kimyasal yapısındaki uzun dönemde meydana gelecek değişiklikleri gözlemlemek için (trend analizi) balıklar ve çökellerdeki kirletici seviyelerinin izlenmesi.

- Denizlerimizdeki mevcut kirliliğin belirlenmesinin yanısıra denizlerimizde kirliliğe neden olan kara kökenli kirleticilerin kaynakları ve hangi oranda kirliliğe neden oldukları da ortaya konabilmesine yönelik çalışmalar.

- Bu çalışma doğu Ege ve kuzeydoğu Akdeniz Türkiye kıyılarını kapsamaktadır)

5. MED-POL FAZ IV    2006-

    PROGRAM ÖZETİ

Bu çalışma ODTÜ-Denizbilimleri Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
24.1.2008 12:21:37